Faculty of Economics Uniwersytet Gdański IPED

III Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki na temat
Etyki Biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
pt. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych
Rola prawa, społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu
w budowie współpracy pomiędzy biznesem a sektorem finansowym
Strona główna


20 maja 2009 r. w Sopocie w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się zorganizowana wspólnie przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego i Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

III Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki pt.:

Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych.
Rola prawa, społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu w budowie współpracy pomiędzy biznesem a sektorem finansowym.

Celem konferencji było przedstawienie aktualnej diagnozy stanu wdrażania elementów społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze instytucji finansowych na tle sektora przedsiębiorstw oraz roli prawa, społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu w budowie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem finansowym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w konferencji, partnerom medialnym, Panu profesorowi UG dr. hab. Krzysztofowi Dobrowolskiemu oraz wszystkim innym zaangażowanym za wsparcie w zrealizowaniu tej inicjatywy w tym przede wszystkim: Autorom publikacji i Recenzentowi, Panu profesorowi UG. dr. hab. Markowi Szczepańcowi.

Pobierz:

Publikacja - "SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH"

Prezentacje z konferencji

Informacja prasowa

Podsumowanie konferencji

W przypadku jakichkolwiek uwag oraz pytań prosimy o kontakt:
sekretariat@csr-conference.pl


Copyright © 2008-2010 IBnDiPP