Zatrudnienie Fair Play IPED

III Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki na temat
Etyki Biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
pt. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych
Rola prawa, społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu
w budowie współpracy pomiędzy biznesem a sektorem finansowym
II Krajowa Konferencja 13 maja 2008


13 maja 2008 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie odbyła się II Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki pt.: "Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na tle korporacyjnej kultury CSR". W trakcie konferencji zostały zaprezentowane m.in. korzyści wynikające ze stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, standardy zarządzania zasobami ludzkimi, w tym standard "Zatrudnienie Fair Play". Konferencja stała się również dyskusją na temat stopnia wdrażania zasad CSR w przedsiębiorstwach, jak również barier w podejmowaniu przez MSP działań społecznie odpowiedzialnych.

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za aktywny udział oraz bardzo duże zainteresowanie tematem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Mamy nadzieję, że możliwość spotkania przedsiębiorców, pracowników naukowych, przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych była dla wszystkich stron inspirującym doświadczeniem oraz przełoży się na kształtowanie i szerokie wprowadzanie norm CSR, jak również zasad opracowanych w standardzie "Zatrudnienie Fair Play".

Pobierz:

Publikacja -
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Prezentacje z konferencji

Program konferencji

Informacja prasowa

W przypadku jakichkolwiek uwag oraz pytań prosimy o kontakt:
sekretariat@csr-conference.pl.

Konferencja była jednym z elementów projektu "Zatrudnienie Fair Play" (F0290d3) realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Naukowy Patron Konferencji:
Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego Partnerzy Medialni Konferencji:
Faculty of Economics Uniwersytet Gdański Rzeczpospolita
Nowoczesna firma Personel Plus
Equal UE EFS Konferencja jest jednym z elementów projektu "Zatrudnienie Fair Play" (F0290d3) realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Copyright © 2008-2010 IBnDiPP