Zatrudnienie Fair Play IPED

III Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki na temat
Etyki Biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
pt. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych
Rola prawa, społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu
w budowie współpracy pomiędzy biznesem a sektorem finansowym
I Krajowa Konferencja 15 maja 2007


I Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki na temat Etyki Biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu pt.: "Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami" odbyła się 15 maja 2007 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. W trakcie konferencji zostały zaprezentowane m.in. referaty prezentujące znaczenie etyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu dla gospodarki i funkcjonowania przedsiębiorstw, studia przypadków firm stosujących w swej działalności zasady etyczne, a także referaty dotyczące korzyści dla biznesu i całego społeczeństwa wynikających z wdrażania idei CSR. Szczegółowy program konferencji oraz publikacja - poniżej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w konferencji. Dziękujemy za aktywny udział przedsiębiorcom i pracownikom naukowym - mamy nadzieję, że możliwość spotkania tych dwóch grup była dla obu stron inspirującym doświadczeniem. W przypadku jakichkolwiek uwag prosimy o kontakt: sekretariat@csr-conference.pl.

Konferencja była jednym z elementów projektu "Zatrudnienie Fair Play" (F0290d2) realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Publikacja -
Wpływ Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Etyki Biznesu na Zarządzanie Przedsiębiorstwami

Program konferencji

Naukowy Patron Konferencji:
Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
Equal UE EFS Konferencja jest jednym z elementów projektu "Zatrudnienie Fair Play" (F0290d3) realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Copyright © 2008-2010 IBnDiPP