Faculty of Economics Uniwersytet Gdański IPED

III Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki na temat
Etyki Biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
pt. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych
Rola prawa, społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu
w budowie współpracy pomiędzy biznesem a sektorem finansowym
Formularz rejestracyjny


1. ZGŁASZAJĄCY
Imię*:
Nazwisko*:
Stopień/Tytuł naukowy (skrót, np. dr):
Tytuł referatu*:
Uczelnia*:
Wydział:
Jednostka organizacyjna:
Adres (ulica):
Adres (kod, poczta):

2. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż powyżej):

Adres (ulica):
Adres (kod, poczta):

3. KONTAKT:

Telefon (komórkowy):
Telefon (praca):
Telefon (dom):
E-mail*:
Uwagi:
* - Dane wymagane

Copyright © 2008-2010 IBnDiPP