Faculty of Economics Uniwersytet Gdański IPED

III Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki na temat
Etyki Biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
pt. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych
Rola prawa, społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu
w budowie współpracy pomiędzy biznesem a sektorem finansowym
Kalendarium


Zgłoszenie referatu - do 25 lutego 2009 r.

Przesłanie referatów - do 31 marca 2009 r.

Konferencja - 20 maja 2009 r.


Copyright © 2008-2010 IBnDiPP